دانشگاه فرهنگیان

پردیس حضرت زینب کبری (س) اراک

اطلاعیه شماره 5 هنرآموزان

برنامه زمانی شرکت در مصاحبه اختصاصی پذیرفته شدگان چند برابر ظرفیت آزمون استخدامی سال 1397 هنر آموزان

هنرآموزان حسابداری

 

روز شنبه 1397/05/20

 

 

روز یکشنبه 1397/05/21

 

 

 

 

هنرآموزان کامپیوتر

 

روز شنبه 1397/05/20

 

 

 

روز یکشنبه 1397/05/21

 

 

هنرآموزان کودکیاری

 

روز شنبه 1397/05/20

 

 

هنرآموزان صنایع غذایی

 

روز شنبه 1397/05/20

 

 

هنرآموزان طراحی و دوخت

 

روز شنبه 1397/05/20

 

 

 

هنرآموزان گرافیک

 

روز شنبه 1397/05/20

 

 

روز یکشنبه 1397/05/21

 

 

 

هنرآموزان نقشه کشی عمومی

 

روز شنبه 1397/05/20

 

 

 

روز یکشنبه 1397/05/21

 


| شناسه مطلب: 111800

تعداد بازدید: 4695 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران